Finančni podatki

Finančni podatki: 2011 - 2015

(v mio EUR) 2011 2012 2013 2014 2015
PROIZVODNJA ODLITEGA JEKLA (t) 488.440 494.123 468.761 466.835 442.127
 
KOLIČINSKA PRODAJA (t) 565.543 550.249 560.846 617.308 567.697
 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 765,0 732,5 658,7 707,8 664,8
DELEŽ IZVOZA V ČISTIH PRIHODKIH 85,3 % 85,4 % 86,3 % 86,2 % 87,3 %
EBITDA 64,2 41,3 40,8 77,8 63,5
EBITDA MARŽA 8,4 % 5,6 % 6,2 % 11 % 9,5 %
 
POSLOVNI IZID PRED DAVKI 21,5 -2,1 -9,7 26,7 9,0
ČISTI POSLOVNI IZID 17,1 0,7 -4,9 24,9 10,8
DONOSNOST CELOTNEGA POSLOVANJA (ROS) 2,2 % 0,1 % -0.8 % 3,5 % 1,6
 
KAPITAL 331,3 328,0 323,6 348,1 348,7
DONOSNOST KAPITALA (ROE) 5,3 % 0,2 % -1.5 % 7,4 % 3,1 %
RAZMERJE MED KAPITALOM IN SREDSTVI 43,5 % 43,0 % 41,7 % 44,11 % 40,4 %
 
NALOŽBE 56,6 57,1 47,5 49,4 69,5
ODLIVI ZA NALOŽBE 49,1 67,1 52,4 47,6 56,9
 
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 3,321 3,247 3.120 3.064 3.043