Nadzorni svet

Sedemčlanski nadzorni svet družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., sestavlja pet predstavnikov večinskega lastnika, družbe DILON, d.o.o., in dva predstavnika delničarja Republika Slovenija.

Člani nadzornega sveta:

  • EVGENY ZVEREV, član in predsednik nadzornega sveta
  • JANKO JENKO, član nadzornega sveta in namestnik predsednika nadzornega sveta 

  • SERGEY CHERKAEV, član nadzornega sveta
  • SERGEY FROLOV, član nadzornega sveta
  • TOMAŽ STARE, član nadzornega sveta