Zaposlitev

Prosta delovna mesta

1. STROKOVNI SODELAVEC ZA INTRANET IN INTERNET REŠITVE (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • predpisovanje internih pravil pri razvoju programske opreme in skrb za dosledno uporabo le-teh;
 • sodelovanje pri testiranjih in analizah nove programske opreme (kupljene ali razvite) ter skrb za njeno kompatibilnost ter implementacijo;
 • razvoj programske opreme za intranet in internet rešitve;
 • dodatno izobraževanje na šolanjih s področja IT;
 • spremljanje trendov razvoja programskih orodij in jezikov;
 • ugotavljanje možnosti in upravičenosti uporabe razvojnih novitet v podjetju ter priprava predlogov za njihovo uporabo;
 • sodelovanje pri projektih na področju informacijske tehnologije;
 • sodelovanje pri zasnovi, razvoju in izdelavi programske opreme;
 • sodelovanje pri razvoju intranet in internet rešitev, programiranju v SharePoint Portal okolju v družbi SIJ d. d. in za potrebe Skupine;
 • vzdrževanja programske opreme;
 • testiranje novih produktov in priporočila glede njihove uporabe v podjetju.

Več o razpisu >>>


2. SPECIALIST NABAVE ZA PODROČJE JEKLENEGA IN NERJAVNEGA ODPADKA (category manager) V SLUŽBI STRATEŠKE NABAVE 1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • priprava kratkoročnih in dolgoročnih strategij razvoja posameznega področja ter skrb za njihovo realizacijo, v sodelovanju s komercialisti;
 • sodelovanje pri razgovorih z dobavitelji;
 • kupovanje jeklenega in nerjavnega odpadka;
 • iskanje novih nabavnih poti in poglabljanje obstoječih;
 • iskanje cenejših substitutov in organizacija testiranj, ter spremljanje le teh;
 • priprava prezentacij za posamezna področja;
 • aktivno spremljanje razvoja cen odpadka;
 • sodelovanje s tehnologi v jeklarnah;
 • sodelovanje z ostalimi službami v podjetjih, predvsem s prodajo in logistiko;
 • koordinacija s proizvodnimi obrati, logistiko in ostalimi službami in oddelki v družbah;
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij zaradi neustreznih dobav;
 • skrb za stalno racionalizacijo logističnih poti;
 • stalno izobraževanje ter spremljanje in uvajanje novosti na področju dela

Več o razpisu >>>


3. SPECIALIST NABAVE ZA PODROČJE FERO LEGUR IN DODAJNIH MATERIALOV (category manager) V SLUŽBI STRATEŠKE NABAVE 1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • priprava kratkoročnih in dolgoročnih strategij razvoja posameznih področij fero legur in dodajnih materialov ter skrb za njihovo realizacijo, v sodelovanju s komercialisti;
 • sodelovanje pri razgovorih z dobavitelji;
 • kupovanje posameznih fero legur in dodajnih materialov;
 • iskanje novih nabavnih poti in poglabljanje obstoječih;
 • iskanje cenejših substitutov in organizacija testiranj, ter spremljanje le teh;
 • priprava prezentacij posameznih področij fero legur in dodajnih materialov;
 • aktivno spremljanje razvoja cen posameznih legur in dodajnih materialov;
 • sodelovanje s tehnologi v jeklarnah;
 • sodelovanje z ostalimi službami v podjetjih, predvsem s prodajo in logistiko;
 • koordinacija s proizvodnimi obrati, logistiko in ostalimi službami in oddelki v družbah;
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij zaradi neustreznih dobav;
 • skrb za stalno racionalizacijo logističnih poti posameznih legur;
 • stalno izobraževanje ter spremljanje in uvajanje novosti na področju dela.

Več o razpisu >>>


4. SPECIALIST ZA LOGISTIKO (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • vodenje in vzdrževanje IT sistema TRANSPOREON:

▪ pomoč pri izvajanju naročanja zunanjih prevozov za določene družbe Skupine SIJ
▪ sprejem statističnih podatkov in oblikovanje poročil
▪ analiza uspešnosti obratovanja sistema, ugotavljanje napak in možnost razvoja in optimizacije
▪ sodelovanje pri implementaciji sistema po družbah Skupine SIJ,

 • sodelovanje pri nadzoru za izvajanje zunanjih prevozov in operativni komunikaciji s prevoznimi podjetji in končnimi prejemniki; 
 • sodelovanje pri razvoju in organizaciji logističnih aktivnosti družb Skupine SIJ, iskanju in razvoju novih logističnih poti ter konkurenčnem vzdrževanju obstoječih; 
 • spremljanje skladnosti sodelovanja družb in zunanjih prevoznih partnerjev s splošno strategijo obratovanja logističnega področja Skupine SIJ;
 • koordinacija z ostalimi sektorji in oddelki v posameznih družbah v Skupini SIJ in na nivoju Skupine SIJ na področju logističnih procesov;
 • sodelovanje pri izdelovanju mesečih poročil o prevozih in nadzorovanje mesečnih stroškov prevozov družb Skupine SIJ;
 • stalno izobraževanje na področju carinske in prevozne zakonodaje;
 • sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav.

Več o razpisu >>>


Področja dela

Sodelavce iščemo med zaposlenimi (karierna pot), med štipendisti in z javnimi objavami v dnevnem časopisju, lokalnih glasilih, na našem spletnem portalu in na spletnih zaposlitvenih portalih.


Delovna mesta v proizvodnji

Najbolj deficitarna so področja metalurgije, strojništva in elektrotehnike:

 • metalurg, obdelovalec kovin,
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij, pomočnik v tehnološkem procesu, strojni mehanik, mehatronik operater, strojni tehnik, inženir strojništva,
 • elektrikar, elektrotehnik, inženir mehatronike, inženir elektroenergetike.

Področje razvoja in tehnologij, kakovosti,vodstvena delovna mesta v proizvodnji:

 • diplomirani inženir strojništva/metalurgije,
 • univerzitetni diplomirani inženir strojništva/metalurgije,
 • mag. inž. strojništva/metalurgije.

Delovna mesta v komerciali

Za delovna mesta na področju komerciale bomo tudi v prihodnje iskali komercialiste, diplomirane ekonomiste komercialiste, univerzitetne diplomirane ekonomiste, magistre ekonomskih ali poslovnih ved ipd., ki znajo v podjetje pripeljati tako dolgoročne izkušnje s komercialnih področij, kot tudi biti inovativni in skupaj z nami razvijati nove prodajne in tržne modele ter kanale.