Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje leži v osnovi dolgoročne strategije trajnostnega razvoja skupine SIJ. Zavedamo se odgovornosti, ki jo nosimo kot gospodarski subjekt, ki v Sloveniji in tujini zaposluje približno 3.800 ljudi in ima izjemno razvejano mrežo poslovnih partnerjev in drugih deležnikov, s katerimi dnevno sodeluje.

Pri sprejemanju poslovnih odločitev vedno upoštevamo interese širšega kroga deležnikov, v prvi vrsti zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in lokalnih okolij, v katerih poslujemo. Naše poslovanje temelji na etičnem ravnanju, trajnostnem razvoju in skrbi za zdravo okolje.

Poleg številnih projektov in društev, ki jih neposredno podpiramo, izkazujemo našo družbeno odgovornost tudi preko delovanja lastnega podjetja SIJ ZIP Center (Ravne na Koroškem), invalidskega podjetja, ki je v celoti integrirano v korporativno upravljane Skupine SIJ. Podjetje zaposluje več deset invalidov in ponuja storitve mizarstva, tiskarstva in izdelave otroških razvojnih igrač.