Imenovanje novega člana uprave družbe SIJ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da se je včeraj zaključila 3. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe SIJ d.d., na kateri so člani nadzornega sveta soglasno imenovali novega člana uprave, in sicer je bil z dnem 17. 5. 2017 za novega člana uprave z mandatom 5 let imenovan g. Dmitry Bochkarev, doktor ekonomskih znanosti.

G. Bochkarev prihaja iz Ruske federacije in ima pomembne izkušnje s področja finančnega prestrukturiranja in optimizacije poslovanja družb, v obdobju med letoma 2008 in 2010 pa je bil tudi član nadzornega sveta družbe SIJ d.d. Dodatne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 18. 5. 2017

Uprava družbe SIJ d.d.

Sporočilo za javnost