Informacija o letnem poročilu 2018

Vezano na določila 134. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/2018 in 17/2019; v nadaljevanju ZTFI-1), družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) obvešča o zamudi javne objave revidiranega letnega poročila, ker postopki revidiranja s strani pooblaščenih revizorjev KPMG Slovenija, d.o.o. še niso zaključeni.


Zamudo pri letošnjem revidiranju je povzročilo kompleksnejše revidiranje Skupine Perutnina Ptuj in njegova povezanost z zaključkom transakcije prodaje delnic družbe Perutnina Ptuj, d.d. Ker je slednja še celotno leto 2018 sestavni del konsolidacije Skupine SIJ, je sprememba revizorja za leto 2018 za družbo SIJ d.d. in Skupino SIJ tudi sicer predstavljala dodaten in spremenjen organizacijski obseg revidiranja.


Družba SIJ d.d. bo v najkrajšem času in nemudoma objavila Revidirano letno poročilo družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za poslovno leto 2018, o vseh pomembnih dogodkih pa redno obveščala javnost.
Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 30. april 2019
Uprava družbe SIJ d.d.