Informacija o poslovanju Skupine SIJ in o spremembah v upravi družbe SIJ d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je Skupina SIJ v prvih treh mesecih leta 2017 poslovala zelo uspešno, saj je v skladu s konsolidiranimi in nerevidiranimi rezultati skupina v obdobju prvih treh mesecev letošnjega leta ustvarila 256,0 milijonov evrov prihodkov od prodaje (34-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 28,3 milijona evrov (16-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem 2016) in čisti poslovni izid v višini 7,1 milijona evrov.

 Družba SIJ d.d. nadalje obvešča javnost o spremembah v upravi družbe SIJ d.d., in sicer sta glavni izvršni direktor ter član uprave, dr. Denis Mancevič, ter finančni direktor in član uprave družbe, Igor Malevanov, iz osebnih razlogov odstopila iz uprave družbe SIJ d.d. Do izteka delovnega razmerja bosta opravljala tekoče posle, svojo poslovno pot pa nadaljevala izven skupine. Pri nadzornem svetu bodo tudi stekli ustrezni postopki za popolnitev uprave družbe SIJ d.d. Skupino SIJ bo kot predsednik uprave še naprej vodil Andrey Zubitskiy, s čimer bo še naprej zagotovljeno nemoteno poslovanje družbe.

Druge informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 15. 5. 2017

Uprava družbe SIJ d.d.

Sporočilo za javnost