Informacija o poslovanju Skupine SIJ in spremembah v vodstvih odvisnih družb

Predstavljeni podatki iz poslovanja Skupine SIJ v prvi polovici leta se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost, družba pa bo do konca meseca septembra 2016 objavila polletno poročilo z vsebino, kot ga predpisuje Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in veljavna zakonodaja.

V okviru sprememb v vodstvih odvisnih družb bodo uspešno poslovanje Skupine SIJ v prihodnje soustvarjali novo imenovani direktorji posameznih odvisnih družb. Vsi novo imenovani direktorji prihajajo iz Skupine SIJ in tako dobro poznajo odvisne družbe ter bodo nadaljevali dosedanjo strategijo njihovega poslovanja in razvoja.

Vodenje družbe SIJ Acroni bo 1. septembra 2016 prevzel mag. Peter Čas, ki je doslej vodil družbo SIJ Ravne Systems. Vodenje te družbe bo od mag. Časa prevzel Samo Jenič, doslej izvršni direktor za finance v družbi SIJ Metal Ravne. Iz poslovodstva družbe SIJ Acroni se poslavlja Blaž Jasnič, ki bo imenovan na mesto direktorja družbe SIJ Elektrode Jesenice, medtem ko bo dosedanji direktor te družbe Jakob Borštnar prevzel funkcijo tehničnega direktorja.

Vse navedene družbe in nekatere druge družbe v skupini so z namenom še večje prepoznavnosti in celovitosti Skupine SIJ v tem času tudi v postopku preimenovanja z registracijo dodatne besede »SIJ« v njihovem nazivu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/  in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d.d.

 

Datum: 30. 8. 2016