Informacija o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) obvešča, da je danes dne 18. 1. 2017 potekala 6. redna seja nadzornega sveta, na kateri so se člani seznanili s tekočim poslovanjem Skupine SIJ in preliminarnimi rezultati poslovanja v letu 2016 ter sprejeli dopolnitev izjave o upravljanju družbe, ki je sestavni del Revidiranega letnega poročila skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2015 ter je predmet ločene objave. Po seznanitvi z odstopno izjavo predsednika uprave Antona Chernykha je nadzorni svet imenoval dva nova člana uprave družbe SIJ d.d. Nadzorniki so se seznanili z odstopno izjavo predsednika uprave Antona Chernykha, podano iz osebnih razlogov, ki mu je z današnjim dnem potekel mandat. Nadzorni svet se je Antonu Chernykhu zahvalil za uspešno vodenje skupine in mu zaželel veliko uspehov na poslovni poti, ki jo bo nadaljeval izven skupine SIJ.

S ciljem zagotovitve nemotenega poslovanja družbe po odstopu dosedanjega predsednika uprave je nadzorni svet izglasoval razširitev uprave na tri člane ter na mesto začasnega predsednika uprave (za mandatno obdobje največ šestih mesecev) imenoval Andreya Zubitskega, dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe, na mesto člana uprave in CEO pa je bil za petletni mandat imenovan dr. Denis Mancevič, dosedanji član nadzornega sveta in direktor za korporativno komuniciranje SIJ d.d.

Celotno vsebino sporočila za javnost objavljamo v priponki.

 

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. še najmanj 5 let od datuma objave.

 Uprava družbe SIJ d.d.