Informacija o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) sporoča, da je nadzorni svet družbe SIJ d.d. na današnji seji z dne 12. 4. 2019 imenoval Štefana Belingarja za novega namestnika predsednika nadzornega sveta ter za novega člana in predsednika revizijske komisije.

Predmetno obvestilo je objavljeno na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 12. 4. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.