LETNO POROČILO 2020

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Letno poročilo 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020, ki ga je nadzorni svet obravnaval in sprejel 29.04.2021.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 13.05.2021

 

Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020,  Sporočilo za javnost