Letno poročilo 2019

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 134. in 135. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS, št. 77/2018, 17/2019) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2019, ki ga je nadzorni svet danes, 30. 4. 2020, obravnaval in sprejel na svoji 11. redni seji.

Poleg rezultatov poslovanja in razvoja Skupine SIJ se je nadzorni svet na seji seznanil tudi s spremembami v organizaciji vodenja Skupine SIJ ter z informacijo, da bodo Tibor Šimonka, Viacheslav Korchagin in Igor Malevanov po 30. 4. 2020 prenehali delovati kot člani uprave družbe SIJ d.d. Dosedanji člani uprave bodo s 1. majem 2020 prevzeli nove vodilne položaje v zvezi z organiziranjem in delovanjem vodstva družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ, in sicer kot podpredsedniki, katerim so skladno z novo matrično organizacijo razdeljena pooblastila in odgovornosti v zvezi s centraliziranim vodenjem in upravljanjem glavnih poslovnih funkcij Skupine SIJ. Skupina SIJ ima tako odslej enočlansko upravo, ki jo še naprej vodi Andrey Zubitskiy, predsednik uprave.

Dodatne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Ljubljana, 30. 4. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.