Najava pete izdaje komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), napoveduje peto zaporedno izdajo komercialnih zapisov in ob tej priložnosti objavlja devetmesečne rezultate poslovanja, kot izhaja iz pripetega sporočila.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja, aktivnosti pete izdaje in prodaje komercialnih zapisov družbe SIJ d.d. pa izvaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, dne 27. 11. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.