OBVESTILO O SKLEPIH 44. SKUPŠČINE

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 44. skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 44. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 30. 5. 2023, na sedežu družbe, kot izhaja iz dokumenta Sklepi 44. skupščine SIJ d.d.

 

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 30. 5. 2023

Uprava družbe SIJ d.d.