Objava informacij v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj), v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ4 in SIJ5, objavlja informacije glede obstoječih Zavarovanj na premoženju družb SIJ MWT GmbH (Nemčija) in ORO MET d.o.o., ko sta omenjeni družbi postali članici skupine SIJ in v skladu z definicijo v Pogojih Obveznic, kot to določa izjema na podlagi Pogoja 7.2 (b) (vi) (b) obeh Prospektov izdanih obveznic z oznako SIJ4 in SIJ5.

Izdajatelj podatke objavlja v skladu s Pogojem 7.7 (a) obeh Prospektov v pripetih dokumentih, ločeno po obeh družbah na dan, ko sta postali članici skupine SIJ.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Priloge: Zavarovanja SIJ MWT GmbH, Zavarovanja ORO MET d.o.o.

 

Ljubljana, 14. 10. 2016

Uprava družbe SIJ d.d.