Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ2 in SIJ3

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ2 in SIJ3, sporoča, da je dne 19. 11. 2015 sklenila posojilno pogodbo z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, na podlagi katere je navedeni družbi odobrila posojilo v višini 3.000.000,00 EUR z rokom vračila 20. 6. 2016.

Odobritev posojila omogoča visoka likvidnost sredstev družbe in je skladna s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ2 in SIJ3, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) obeh Prospektov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Ljubljana, 19. 11. 2015

Uprava družbe SIJ d.d.