Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ5 in SIJ6

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ5 in SIJ6 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je dne 28.11.2019 sklenila posojilno pogodbo z Zavodom Moskovske državne univerze M.V. Lomonosov, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper – Capodistria, v višini 100.000,00 EUR in zapadlostjo 28.05.2020.

Dano posojilo je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh izdaj obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 in SIJ6, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 v trgovanje na organiziranem trgu in na osnovi točke 7.8 (c) pogojev z dne 25. 11. 2019 izdanih obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 29. 11. 2019
Uprava družbe SIJ d.d.