Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ5 in SIJ6

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali izdajatelj) v povezavi s pogoji obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ5 in SIJ6 obvešča vlagatelje omenjenih obveznic, da je dne 20.12.2019 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana aneks št. 2 k posojilni pogodbi z dne 21.12.2017, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 1.000.000,00 EUR do 30.09.2020. Nadalje je dne 31.12.2019 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana aneks št. 4 k posojilni pogodbi z dne 18.11.2016, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 500.000,00 EUR do 30.09.2020, aneks št. 2 k posojilni pogodbi z dne 28.05.2018, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 650.000,00 EUR do 30.09.2020, aneks št. 2 k posojilni pogodbi z dne 21.06.2018, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 5.450.000,00 EUR do 30.09.2020, aneks št. 2 k posojilni pogodbi z dne 20.09.2018, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 4.425.000,00 EUR do 30.09.2020, aneks št. 2 k posojilni pogodbi z dne 23.11.2018, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 300.000,00 EUR do 30.09.2020 in aneks št. 1 k posojilni pogodbi z dne 04.01.2019, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 6.600.000,00 EUR do 30.09.2020.


Podaljšanje posojil je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh izdaj obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 in SIJ6, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) Prospekta o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ5 v trgovanje na organiziranem trgu in na osnovi točke 7.8 (c) pogojev z dne 25. 11. 2019 izdanih obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 31.12. 2019
Uprava družbe SIJ d.d.