Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2018

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), na podlagi določil 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS, št. 67/2007 s spremembami) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2018, nekaj ključnih poudarkov iz poslovanja pa se nahaja tudi v sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 28. 9. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.