OBJAVA PREDSTAVITVENEGA DOKUMENTA ZA UVRSTITEV KOMERCIALNIH ZAPISOV SIK08 V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: »SIJ d.d.« ali »družba«), objavlja predstavitveni dokument za uvrstitev komercialnih zapisov z oznako SIK08 v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze. Dokument, ki je pripet temu obvestilu, je na razpolago na sedežu družbe in je objavljen na spletnih straneh družbe na naslovu: www.sij.si.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Ljubljana, 20. 12. 2021

 

Uprava družbe SIJ d.d.