Objava revidiranega letnega poročila Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 134. in 135. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/2018 in 17/2019; v nadaljevanju ZTFI-1) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2018. Skladno s prvim odstavkom 135. člena ZTFI-1 družba sporoča, da nadzorni svet družbe SIJ d.d. letnega poročila še ni sprejel.

Dodatne informacije se nahajajo v sporočilu za javnost.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za leto 2018 in informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/ še najmanj 10 let od datuma objave.

Ljubljana, 14. junij 2019

Uprava družbe SIJ d.d.