OBJAVA SKLICA 35. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana


Objava sklica 35. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 35. seje skupščine delničarjev, ki bo v četrtek, 29. 8. 2019 ob 9.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.
Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 26. 7. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sklic 35. skupščine SIJ d.d.

Obrazložitev sklepov 35. skupščine SIJ d.d.

Informacije o pravicah delničarjev