Objava sklica 38. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 38. seje skupščine delničarjev, ki bo v ponedeljek, 1. 6. 2020, ob 13. uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.
Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Pripeti dokumenti: Sklic 38. skupščine SIJ d.d., Obrazložitev predlogov sklepov, Informacije o pravicah delničarjev

Ljubljana, 30. 4. 2020
Uprava družbe SIJ d.d.