Obvestilo o izbiri mesta objav

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, (v nadaljevanju: SIJ, d.d., Ljubljana) na podlagi 6. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavlja naslednje  sporočilo:
 

Družba SIJ, d.d., Ljubljana, je na podlagi 6. člena Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij s sklepom uprave za mesto objav izbrala SEOnet (http://seonet.ljse.si/) in spletne strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana: http://www.sij.si/.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana: http://www.sij.si/ najmanj 5 let od datuma objave.

 
 
Ljubljana, 23. 12. 2014

SIJ, d.d., Ljubljana

Uprava