Obvestilo o nameri odsvojitve delnic Perutnine Ptuj

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov glede na objave v medijih sporoča javnosti prve informacije o nameri odsvojitve delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj d.d.).

Družba SIJ d.d. je imetnik skupno 9.896.842 delnic omenjene družbe, tako da njen neposredni in posredni (preko njene 100% odvisne družbe Holding PMP d.d.) delež v Perutnini Ptuj d.d. predstavlja skupno 90,69 odstotka vseh izdanih delnic. Skupina SIJ je že v načrtih z upravljanjem naložbe v Skupino Perutnina Ptuj pojasnila, da namerava Skupino Perutnina Ptuj izločiti iz skupine. Prvotni predlogi so predvidevali oddelitev naložbe v Perutnini Ptuj d.d. v novo, ločeno družbo, vendar se je pri iskanju izločitve Skupine Perutnina Ptuj odprlo več možnosti, zato javnost s tem obvestilom obvešča o nameri odsvojitve naložbe v delnice družbe Perutnina Ptuj d.d.

V okviru postopka prodaje novemu strateškemu partnerju je Skupina MHP, ena izmed vodilnih mednarodnih skupin živilsko-predelovalne industrije in vodilni proizvajalec perutnine v Ukrajini, pri Javni agenciji za varstvo konkurence že sprožila postopke za strateški vstop MHP v največjo slovensko živilsko-predelovalno družbo.

Ker so postopki prodaje še v teku, družba ne daje podrobnejših pojasnil, za zagotovitev enakomerne obveščenosti vseh vlagateljev pa bosta Skupina SIJ in MHP podrobnejše in relevantne informacije objavljala v nadaljnjem teku formalnih postopkov.

Družba bo javnost o nadaljnjih postopkih tekoče obveščala z objavo na spletni strani družbe ter SEOnet.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Ljubljana, 25. 9. 2018