Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet se je včeraj dne 22. 2. 2018 po izvolitvi večine novih članov na skupščini delničarjev z dne 19. 2. 2018 sestal na svoji prvi seji, na kateri je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen Evgeny Zverev, za namestnika predsednika pa Janko Jenko. Člani nadzornega sveta so na seji tudi soglasno imenovali dva nova člana uprave, in sicer sta bila z dnem 22. 2. 2018 za nova člana uprave družbe SIJ d.d. z mandatom 6 let imenovana g. Tibor Šimonka in g. Igor Malevanov.
Druge informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 23. 2. 2018
Uprava družbe SIJ d.d.