Obvestilo o seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja naslednje obvestilo:
Nadzorni svet družbe SIJ d.d. se je včeraj, dne 9. 4. 2018, sestal na svoji 2. seji. Po seznanitvi z odstopno izjavo člana uprave Dmitrija Bochkareva z dne 30. 3. 2018 so člani nadzornega sveta soglasno imenovali novega člana uprave, in sicer je bil z dnem 9. 4. 2018 za novega člana uprave družbe SIJ d.d. z mandatom 6 let imenovan Viacheslav Korchagin. Nadzorni svet je z dnem 9. 4. 2018 tudi oblikoval novo revizijsko komisijo v sestavi: Janko Jenko, Boštjan Napast in mag. Alan Maher.
Druge informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.
Predmetno obvestilo s priponkami je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 10. 4. 2018
Uprava družbe SIJ d.d.