Obvestilo o sklenitvi pogodbe za prodajo delnic Perutnine Ptuj d.d.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: družba SIJ d.d.) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in veljavne zakonodaje ter v skladu z že objavljeno namero o odsvojitvi delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: družba Perutnina Ptuj d.d.), sporoča, da je z ukrajinsko skupino MHP sklenila prodajno pogodbo za skupno 9.896.842 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. v njeni neposredni in posredni lasti, kar predstavlja skupno 90,69 odstotka vseh izdanih delnic.


S podpisom pogodbe MHP izvaja strateški korak, ki bo družbi Perutnina Ptuj d.d. in Skupini Perutnina Ptuj dodal vrednost in okrepil njen položaj, saj načrtuje povečanje prodaje perutninskega mesa in izdelkov pod blagovnimi znamkami Perutnine Ptuj na širšem Balkanu in v zahodni Evropi. MHP je že predstavil načrte, da namerava v proizvodno bazo v naslednjih štirih do petih letih vložiti okoli 200 milijonov evrov, s čimer želi okrepiti obstoječi vertikalno integrirani poslovni model družbe Perutnine Ptuj ter vlagati tako v razvoj in tehnologijo kot tudi v njene močne blagovne znamke.


Ker je transakcija nakupa vezana na določene pogoje, med katerimi je tudi odobritev načrtovane koncentracije pri Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, bo družba SIJ d.d. še naprej objavljala relevantne informacije o prodajnem postopku.


Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/, kjer bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.


Ljubljana, 20. 11. 2018