Obvestilo o sklepih 29. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 29. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 19. 5. 2016, na sedežu družbe.

Obvestilo o sprejetih sklepih 29. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Sklepi 29. skupščine

Ljubljana, 19. 5. 2016

Uprava družbe SIJ d.d.