Obvestilo o sklepih 31. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 31. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 19. 2. 2018, na sedežu družbe, in sicer kot univerzalna skupščina, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Obvestilo o sprejetih sklepih 31. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Sklepi 31. skupščine

Ljubljana, 19. 2. 2018
Uprava družbe SIJ d.d.