Obvestilo o sklepih 35. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 35. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 29. 8. 2019, ob 9.00 uri na sedežu družbe.

Obvestilo o sprejetih sklepih 35. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 29. 8. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.