Obvestilo o sklepih 39. skupščine

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 39. skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.)

objavlja sklepe 39. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 23. 6. 2021.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 39. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 23. 6. 2021

Uprava družbe SIJ d.d.