OBVESTILO O SKLEPIH 40. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 40. skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.)

objavlja sklepe 40. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 29. 7. 2021, na sedežu družbe, in sicer kot univerzalna skupščina, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah

o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 40. seje skupščine se nahaja v dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 29. 7. 2021

Uprava družbe SIJ d.d.