OBVESTILO O SKLEPIH 41. SKUPŠČINE

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 41. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 21. 2. 2022, na sedežu družbe.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 41. seje skupščine se nahaja v dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d.d.

 

Ljubljana, 21. 2. 2022