Obvestilo o sklepih 42. skupščine

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 42. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 15. 4. 2022, na sedežu družbe.

 

Obvestilo o sprejetih sklepih 42. seje skupščine se nahaja v dokumentu Sklepi-42.-skupscine-SIJ-d.d.pdf

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d.d.

Ljubljana, 15. 4. 2022