OBVESTILO O SKLEPIH 43. SKUPŠČINE

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 43. skupščine

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 43. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 27. 10. 2022, na sedežu družbe, kot izhaja iz pripetega dokumenta.

 

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 27. 10. 2022

Uprava družbe SIJ d.d.