Podpis novega petletnega sindiciranega posojila družb Skupine SIJ

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) obvešča, da sta družbi SIJ Acroni d. o. o. in SIJ Metal Ravne d. o. o. dne 14. 3. 2017 podpisali novo petletno sindicirano posojilo v višini 240 milijonov evrov za refinanciranje obstoječega portfelja posojil in zagotavljanje dolgoročnega financiranja investicijskih programov, usmerjenih v povečanje učinkovitosti proizvodnje, okoljske projekte in energetsko učinkovitost.

Pri sindiciranem posojilu je sodelovalo sedem bank, z UniCredit Group kot koordinatorjem, predpisanim glavnim organizatorjem, dokumentacijskim agentom ter agentom za odobrena sredstva in varnost. Konzorcij bank so poleg UniCredit sestavljale NLB d. d., Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), SKB d. d., Nova KBM d. d., ERSTE AG in Addiko Bank d. d.

Druga pojasnila se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d. d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

 

Uprava družbe SIJ d. d.

Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost