POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE SIJ IN DRUŽBE SIJ D.D. V PRVEM POLLETJU LETA 2022

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE SIJ IN DRUŽBE SIJ D.D. V PRVEM POLLETJU LETA 2022

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2022.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 13. 9. 2022

Uprava družbe SIJ d.d.