Poslovanje Skupine SIJ v obdobju januar – september 2017 ter najava ponovne izdaje komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost o poslovanju Skupine SIJ v obdobju januar – september 2017 in najavlja, da je pričela s predprodajnim postopkom četrte zaporedne izdaje komercialnih zapisov na slovenskem kapitalskem trgu.

Celotno sporočilo za javnost se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno na spletnih straneh družbe SIJ d. d. na naslovu: www.sij.si in bo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.