POSLOVANJE SKUPINE SIJ V PRVIH DEVETIH MESECIH 2022

 

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Poslovanje Skupine SIJ v prvih devetih mesecih 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost o nerevidiranih podatkih poslovanja v prvih 9 mesecih leta 2022.

V prvih 9 mesecih leta 2022 je Skupina SIJ ustvarila 1.032,8 milijona evrov prihodkov od prodaje (44,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Doseženi EBITDA je 136,9 milijona evrov, EBITDA marža znaša 13,3 odstotka in je 3,0 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani, kazalnik NFD/EBITDA znaša 1,6. V tem obdobju je Skupina SIJ za naložbe namenila 42,6 milijona evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 24. 10. 2022

Uprava družbe SIJ d.d.