Preklic 38. skupščine

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) preklicuje zasedanje 38. seje skupščine delničarjev, ki je bila sklicana za v ponedeljek, 1. 6. 2020 ob 13.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana in katere sklic je bil objavljen dne 30. 4. 2020 s pošiljanjem priporočenega pisma vsem delničarjem, z objavo na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEOnet) in spletnih straneh družbe www.sij.si

Družba bo ustrezno objavila informacije o novem zasedanju skupščine.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Ljubljana, 29. 5. 2020