Pridobitev dodatnih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) skladno s 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) sporoča, da je skladno s pogoji sklenjene pogodbe s Perutninarsko zadrugo Ptuj PZP z.o.o. dne 21. 11. 2017 pridobila dodatnih 1.394.055 rednih, kosovnih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako PPTG, kar predstavlja 12,77 % delež vseh izdanih delnic družbe. Pogodba je bila sklenjena za ceno 8 EUR na delnico, enako kot v prevzemnem postopku ciljne družbe, v okviru katerega je prevzemna družba SIJ d.d. že presegla končni prevzemni prag. Po pridobitvi je družba SIJ d.d., skupaj z delnicami, ki jih neposredno ali posredno že ima, dosegla 90,69 % delež vseh izdanih delnic ciljne družbe Perutnina Ptuj d.d. Povečanje lastniškega deleža bo prispevalo k učinkovitejši izvedbi sprejetih strateških odločitev v Perutnini Ptuj d.d., tako glede upravljanja ciljne družbe, zagotavljanja stabilnega poslovanja ter trajne in zanesljive oskrbe proizvodnje.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.