Prva informacija o izvozu Skupine SIJ v letu 2019

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) podaja prve informacije o izvozu v letu 2019.

Skupina SIJ je v letu 2019 na tujih trgih ustvarila 648,9 milijonov evrov oziroma 84,6 odstotka vseh prihodkov. Od tega je izvoz v Evropsko unijo dosegel vrednost 454,3 milijona evrov, izvoz v druge države v Evropi 85,7 milijona evrov, na drugih tujih trgih pa 108,9 milijona evrov. Najpomembnejši trg Skupine SIJ je Nemčija, na katerem je v letu 2019 ustvarila 28,1-odstotni delež v izvozu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Skupine SIJ, www.sij.si , najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 14. 4. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.