Prva informacija o nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja Skupine SIJ v letu 2016

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja prve informacije o nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja Skupine SIJ v letu 2016.

Po prvih nerevidiranih konsolidiranih podatkih je Skupina SIJ v letu 2016 zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, kar predstavlja 26,8-odstotno rast glede na leto 2015. Obenem je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za dvakrat in dosegel 127,1 milijona evrov. Dosežena 15,1-odstotna EBITDA marža postavlja Skupino SIJ med najbolj uspešne slovenske poslovne skupine lanskega leta. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 68,6 milijona evrov se je v primerjavi z letom 2015 povečal za skoraj dvakrat, čisti poslovni izid pa je dosegel 51,3 milijona evrov, kar je skoraj petkrat več kot leta 2015.

Druge informacije o prvih nerevidiranih konsolidiranih podatkih iz poslovanja Skupine SIJ v letu 2016 se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost, družba pa bo Revidirano letno poročilo družbe SIJ d.d. in Skupine SIJ za poslovno leto 2016 objavila v skladu s 100. in 111. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. l. RS št. 67/2007 s spremembami) oz. veljavno zakonodajo.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Sporočilo za javnost

Uprava družbe SIJ d.d.

 

Datum: 6. 3. 2017