Prva informacija o rezultatih poslovanja v letu 2017 in obvestilo o spremembi v upravi družbe SIJ d.d.

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) obvešča javnost o rezultatih poslovanja v letu 2017 in s spremembami v upravi družbe SIJ d.d. Podrobne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.
Predmetno obvestilo s priponkami je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d. d. na naslovu: http://www.sij.si/.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. 4. 2018
Uprava družbe SIJ d.d.