Reorganizacija upravljanja z nekaterimi lastniškimi deleži

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost o odprodaji lastniških deležev odvisne družbe HOLDING PMP d.d., in sicer v podjetjih PP Energija d.o.o. in Perutnina Ptuj-BH d.o.o.

Z namenom optimizacije upravljanja premoženja znotraj skupine SIJ je družba HOLDING PMP d.d. (SIJ d.d. ima 100-odstotni lastniški delež v družbi) dne 22. decembra 2016 sklenila kupoprodajno pogodbo z družbo Perutnina Ptuj d.d. o odprodaji 76-odstotnega lastniškega deleža v družbi PP Energija d.o.o. (Slovenija) in 45-odstotnega lastniškega deleža v družbi Perutnina Ptuj-BH d.o.o. (Bosna in Hercegovina). Obseg obeh transakcij znaša 6,8 milijonov evrov, kar ustreza izvedeni neodvisni cenitvi omenjenega premoženja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.

Datum: 28.12.2016