SIJ d.d. je začel aktivnosti za izvedbo šeste zaporedne izdaje komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da je v skladu s politiko razpršitve virov financiranja začela aktivnosti za izvedbo šeste zaporedne izdaje komercialnih zapisov.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Družba SIJ d.d. načrtuje, da bo izdaja komercialnih zapisov, odvisno od interesa vlagateljev, zaključena v sredini decembra. Družba SIJ d.d. tokrat sondiranja trga ne bo izvajala.

Aktivnosti šeste izdaje in prodaje komercialnih zapisov družbe SIJ d.d. izvaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.


Uprava družbe SIJ d.d.
28. 11. 2019