SIJ D.D. NAMERAVA POVEČATI IZDAJO OBVEZNIC SIJ6 IN SIJ7

 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da namerava v skladu s politiko razpršitve virov financiranja in izkazanim interesom nekaterih posameznih vlagateljev za nakup obstoječih obveznic oznake SIJ6 in SIJ7 (v nadaljevanju skupaj poimenovane tudi: »obstoječe obveznice«), s katerimi se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, povečati izdajo obeh serij obveznic (v nadaljevanju skupaj poimenovane tudi: »dodatne obveznice«).  

Namen izdaje dodatnih obveznic SIJ6 in SIJ7 je diverzifikacija dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti. Dodatno izdajo dopuščajo tudi pogoji obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ6 in SIJ7, v trgovanje na organiziranem trgu.

Družba SIJ d.d. načrtuje, da bo skladno z interesom vlagateljev, ki želijo kupiti dodatne obveznice, izvedla prodajo dodatnih obveznic predvidoma v drugi polovici decembra 2021.

Za izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi izdaje in prodaje dodatnih obveznic oznake SIJ6 in SIJ7 ter njihove uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu (na podlagi povečanja števila obstoječih obveznic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu), je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, dne 17. 12. 2021

Uprava družbe SIJ d.d.