SIJ d.d. preučuje možnost izdaje obveznic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da po poplačilu obveznic SIJ5 z lastnimi sredstvi julija 2020 v nominalni vrednosti 51,2 milijona EUR, preučuje možnosti za novo izdajo obveznic, pri čemer bo odločitev o dejanski izdaji obveznic, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje obveznic s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranje trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih obveznic predvidoma v prvi polovici novembra 2020.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z izvedbo prve prodaje obveznic je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 2. 10. 2020

Uprava družbe SIJ d.d.