SIJ d.d. preučuje možnost pete izdaje komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za peto izdajo komercialnih zapisov, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji komercialnih zapisov, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.
Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.


Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih komercialnih zapisov predvidoma v sredini decembra 2018.
Aktivnosti pete izdaje in prodaje komercialnih zapisov družbe SIJ d.d. izvaja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, dne 19. 11. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.